Засаг даргын захирамж

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/134 2021-08-18 Хаягжуулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай
2 А/135 2021-08-31 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай
3 А/136 2021-08-31 П.Алтангэрэлийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг М.Алтангэрэлд шилжүүлэх тухай
4 А/137 2021-08-31 Д.Балдандоржийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг П.Амгалантуяад шилжүүлэх тухай
5 А/138 2021-08-31 Д.Эрдэнэсувдын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг П.Батдалайд шилжүүлэх тухай
6 А/139 2021-08-31 Д.Мөнхсүрэнд газар эзэмшүүлэх тухай
7 А/140 2021-09-01 Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын цонхны засвар хийх зардалд хөрөнгө зарцуулах тухай
8 А/144 2021-09-03 Цар тахлын нөхцөл байдалтай холбогдуулан хөрөнгө зарцуулах тухай
9 А/145 2021-09-03 Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвд дэмжлэг үзүүлэх тухай
10 А/146 2021-09-03 Худаг ус түгээх байруудыг цахимжуулах ажлын тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
11 А/147 2021-09-06 Уян сэтгэд өрхийн эрүүл мэндийн төвд дэмжлэг үзүүлэх тухай
12 А/148 2021-09-06 А.Өсөхбаярт дэмжлэг үзүүлэх тухай
13 А/149 2021-09-06 Арвайхээр сумын 2022 оны нөөцийн мах бэлтгэн худалдаанд гаргах тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох үнэлгээний хороо байгуулах тухай
14 А/150 2021-09-06 Дуудлага худалдааны газар эзэмшүүлэх тухай
15 А/151 2021-09-07 Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, арга хэмжээг зохион байгуулах тухай
16 А/152 2021-09-07 Ч.Чимчигхүүгийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Ц.Бандандоржид шилжүүлэх тухай
17 А/153 2021-09-07 Ц.Пүрэвсүрэнгийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Б.Шүрэнцэцэгт шилжүүлэх тухай
18 А/154 2021-09-09 Коронавируст халдвар (ковид-19)-аас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай
19 А/157 2021-09-17 Ээлжит цэрэг татлага зохион байгуулах тухай
20 А/158 2021-09-20 Захирамжийн зарим заалтад өөрчлөлт оруулах тухай