Засаг даргын захирамж

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/90 2021-06-16 Ш.Буянжаргалын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Г.Дэшзэвэгд шилжүүлэх тухай
2 А/91 2021-06-16 Н.Батсайханы захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай
3 А/92 2021-06-16 Н.Батсайханы газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Р.Жаргалсайханд шилжүүлэх тухай
4 А/93 2021-06-16 Арвайхээр сумын Хотын захирагчийн албанд газар эзэмшүүлэх тухай
5 А/94 2021-06-17 Хагас жилийн мал түүвэр судалгааг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
6 А/95 2021-06-17 Д.Энхтуяад буцалтгүй тусламж олгох тухай
7 А/100 2021-06-22 Залуучуудын хөгжлийн зөвлөл шинэчилэн байгуулах тухай
8 А/101 2021-06-22 Сум хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тухай
9 А/96 2021-06-22 Ц.Намсрайд буцалтгүй тусламж олгох тухай
10 А/102 2021-06-23 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн албан хаагчдын утасны төлбөрт хөрөнгө зарцуулах тухай
11 А/103 2021-06-23 Коронавируст халдвар (ковид-19)-аас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай
12 А/104 2021-06-23 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай
13 А/105 2021-06-23 Хэлний бодлогын салбар зөвлөлийг шинэчилэн байгуулах тухай
14 А/106 2021-06-29 "Иргэн-олон нийтийн зөвлөл"-ийн гишүүдэд урамшуулал олгох тухай
15 А/107 2021-06-29 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай
16 А/108 2021-06-29 С.Гансэлэмийн захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай
17 А/109 2021-06-29 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай
18 А/110 2021-06-29 Д.Ганболдын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Э.Ядамсүрэнд шилжүүлэх тухай
19 А/111 2021-06-29 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай
20 А/112 2021-06-30 Ц.Отгондуламд буцалтгүй тусламж олгох тухай