Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/234 2018-10-04 Спортын наадам зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
2 А/235 2018-10-08 Шинэ багуудын анхдугаар хуралдаан зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
3 А/236 2018-10-08 Өлзийтийн 4 дүгээр баг, Хүйс толгойн 11 дүгээр багуудад баригдсан хүүхдийн тоглоомын талбайн ажлыг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай
4 А/237 2018-10-08 52 айлын орон сууц /239-р байр/-ны дээврийн засварын ажлыг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай
5 А/241 2018-10-16 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
6 А/242 2018-10-18 Хөрөнгө зарцуулах тухай
7 А/243 2018-10-18 Газар эзэмшүүлэх тухай
8 А/248 2018-10-18 Хөрөнгө зарцуулах тухай
9 А/256 2018-10-18 Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгох тухай
10 А/257 2018-10-18 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
11 А/258 2018-10-19 Зөвлөл олгох тухай
12 А/259 2018-10-22 Төсвийн хуваарь шинэчлэн батлах тухай
13 А/260 2018-10-22 Хөрөнгө зарцуулах тухай
14 А/261 2018-10-24 Газар эзэмшүүлэх тухай
15 А/262 2018-10-24 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
16 А/263 2018-10-24 Газар эзэмшүүлэх тухай
17 А/264 2018-10-24 Газар эзэмшүүлэх тухай
18 А/265 2018-10-24 Дайргын голын толгойн боолтын засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
19 А/266 2018-10-24 Дэлгэрэхийн 3 дугаар багийн төвийн засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох ажлын хэсэг байгуулах тухай
20 А/267 2018-10-26 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай