Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/110 2018-06-04 Хагас жилийн малын түүвэр судалгааг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
2 А/112 2018-06-04 Хөрөнгө зарцуулах тухай
3 А/113 2018-06-04 Мал тооллогын бүртгэлд тооллого явуулах тухай
4 А/114 2018-06-05 Хөрөнгө зарцуулах тухай
5 А/115 2018-06-07 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
6 А/118 2018-06-12 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
7 А/119 2018-06-12 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
8 А/120 2018-06-14 Тариаланчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай
9 А/121 2018-06-14 Хөрөнгө зарцуулах тухай
10 А/122 2018-06-14 Хөрөнгө зарцуулах тухай
11 А/123 2018-06-15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
12 А/124 2018-06-18 Урамшуулал олгох тухай
13 А/125 2018-06-18 Урамшуулал олгох тухай
14 А/136 2018-06-19 Хөрөнгө зарцуулах тухай
15 А/137 2018-06-19 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
16 А/138 2018-06-19 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
17 А/238 2018-06-19 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
18 А/139 2018-06-21 Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
19 А/239 2018-06-21 Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
20 А/140 2018-06-26 Хөрөнгө зарцуулах тухай