Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/322 2018-12-31 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
2 А/323 2018-12-31 Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх дэд хороо байгуулах тухай