АРВАЙХЭЭР СУМЫН ДЭЛГЭРЭХ ДЭНЖИЙН  7 ДУГААР БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГАНЭР: А.БАТДУЛАМ

АЛБАН ТУШААЛ: ЗАСАГ ДАРГА

УТАСНЫ ДУГААР: 99324844, 88083254

И-МЭЙЛ ХАЯГ: ad_batdulam@yahoo.com


 


НЭР: Н.ОТГОНЦЭЦЭГ

АЛБАН ТУШААЛ: НИЙГМИЙН АЖИЛТАН

УТАСНЫ ДУГААР: 86626292

И-МЭЙЛ ХАЯГ: otgoo_tedu@gmail.com

 

 

         
  Багийн товч танилцуулга:

Арвайхээр сумын Дэлгэрэх дэнжийн 7 дугаар  баг нь Өвөрхангай аймгийн ИТХурлын 1996 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 08 тоот тогтоолоор “Дэлгэрэх дэнж”-ийн7 дугаар  баг нэртэйгээр байгуулагдсан юм.

Газар нутгийн байршил:

Дэлгэрэх дэнжийн  7 дугаар  баг нь Арвайхээр сумын баруун урд хэсэгт байрладаг. Баруун талаараа  Эмтийн 2 дугаар  баг, зүүн талдаа Дэлгэрэхийн гол, дэлгэрэхийн 3 дугаар  багтай хил залгаа оршдог. Гэр хорооллын өрхүүд ихэвчлэн амьдардаг. Багийн нутаг дэвсгэрт  Авто машин засвар 2, гагнуур дугуй засвар 2, найман нэрийн барааны дэлгүүр 8,  мотоцикль сэлбэг засвар 1, Гэрээрээ хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 25 иргэн   тус тус амьдарч ажиллаж байна.

Өрх, хүн ам:

2018 оны жилийн эцсийн байдлаар  өрх 702, 2535 хүн ам, түр оршин суугч өрх 86, хүн ам 304  тоологдсон. 2017 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор 54 малчин өрх, 35 мал бүхий өрхийн нийт 26567 мал тоологдсон. Үүнээс адуу 1103 , үхэр 1074 , тэмээ 8 , хонь 13417,  ямаа 10965 байна.