РВАЙХЭЭР СУМЫН ӨЛЗИЙТИЙН  4 ДҮГЭЭР БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА


НЭР: Ц.ЭРДЭНЭСҮРЭН

АЛБАН ТУШААЛ: БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

УТАСНЫ ДУГААР: 99039149

И-МЭЙЛ ХАЯГ: eesvv_9149@yahoo.com
Газар нутгийн байршил:
Тус баг нь Арвайхээр сумын зүүн хойд хэсэгт байрлалтай, баруун талаараа 8-р багтай, зүүн талаараа 6-р багтай, урд хэсгээрээ 5-р багтай хиллэн оршдог гэр хорооллын  баг юм.


Хүн ам : 
2017 оны жилийн эцсийн хүн амын тооллогоор 930 өрхийн 3095 хүн ам /хөдөөгийн 102 өрхийн 165 хүн/, түр оршин суугч 103 өрхийн 305 хүн ам тоологдсон. Хүн амын бүтцээр нь авч үзвэл 0-18 насны хүүхэд 1139, хөдөлмөрийн насны хүн 1696, өндөр настан 291, нийт 3126 хүнээс эр 1500, эмэгтэй 1595 байна. Боловсролын түвшингээр нь  авч үзвэл дээд 337, тусгай дунд 132, бүрэнд дунд 690, бүрэн бус дунд 728, бага 480 хүн байна.  


Аж ахуй нэгж, албан байгууллага:

Г.Амирдаабазарын Чамин-Угалз гэр ахуй, модон эдлэлийн үйлдвэрлэл

Д.Бандын Дүүрэн-Ёндоо Блокны үйлдвэрлэл

Багийн нутаг дэвсгэр дээр 13 дэлгүүр байнгын үйл ажилдлагаагаа явуулж байна.

Багийн ажлын албаны ололт, амжилт:

2012 онд Арвайхээр сумын “Тэргүүний баг”, 2013-2017 онуудад 1-5 дугаар байр