Хөгжлийн алсын хараа, тэргүүлэх чиглэл: “Иргэдийн оюунлаг сэтгэлгээ, төрийн оновчтой бодлогод тулгуурлан хүний хөгжлийг дэмжсэн, дэд бүтэц, үйлдвэрлэл үйлчилгээний давуу талдаа түшиглэсэн экологийн тэнцвэртэй хот болно”

Сумын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл

Ø  Боловсруулах чиглэлийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх

Ø  Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх

Ø  Байгаль орчныг хамгаалах 

Ø  Сумынхаа хөгжилд иргэд, олон нийтийн оролцоог хангах

 


Засаг даргын Тамгын газрын дарга Т.Чинзориг

Ажлын утас: 7032-2064Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд Ерөнхий нягтлан бодогч Ц.Пүрэвсүрэн

Ажлын утас: 7032-3545
Төрийн захиргааны ажил хариуцсан түшмэл Ц.Гантулга

Ажлын утас: 7032-3911
Мал эмнэлэг, хүнс худалдааны хяналтын Улсын байцаагч Б.Ариунцэцэг

Ажлын утас: 7032-3817


Байгаль орчны хяналтын Улсын байцаагч Л.Ганзориг

Ажлын утас: 7032-2062
Сум хариуцсан Халамжийн ажилтан Д.Сарантуяа
Нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан түшмэл Б.Төмөртогтох

Ажлын утас: 7032-2062

Хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан түшмэл М.Анхзаяа

Ажлын утас: 7032-3912Газар тариалан, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршоо хариуцсан мэргэжилтэн Н.Алтанцэцэг

Ажлын утас: 7032-3817Мал аж ахуй үйлдвэрлэлийн технологи, үржлийн бүртгэл, бэлчээрийн менежмент хариуцсан мэргэжилтэн Д.Энхтуяа

Ажлын утас: 7032-3817Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн Т.Дэлгэрмаа

Ажлын утас: 7032-2062


                            Төрийн сангийн мэргэжилтэн Б.Доржсүрэн

Ажлын утас: 7032-3545Насан туршийн боловсролын арга зүйч Б.ПүрэвжаргалНягтлан бодогч Ж.Ганзориг

Ажлын утас: 7032-4022Хэвлэл мэдээллийн ажилтан Л.Цолмон

Ажлын утас: 7032-3911
Угтах үйлчилгээний ажилтан Д.Энхмаа

Ажлын утас: 7032-3912


                            Иргэний улсын бүртгэгч Г.Шагдарсүрэн 

                             Газрын даамал Ш.Адьяадолгор