Хөгжлийн алсын хараа, тэргүүлэх чиглэл: “Иргэдийн оюунлаг сэтгэлгээ, төрийн оновчтой бодлогод тулгуурлан хүний хөгжлийг дэмжсэн, дэд бүтэц, үйлдвэрлэл үйлчилгээний давуу талдаа түшиглэсэн экологийн тэнцвэртэй хот болно”

Сумын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл

Ø  Боловсруулах чиглэлийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх

Ø  Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх

Ø  Байгаль орчныг хамгаалах 

Ø  Сумынхаа хөгжилд иргэд, олон нийтийн оролцоог хангах

 


Засаг даргын Тамгын газрын дарга Т.Чинзориг

Ажлын утас: 7032-2064



Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд Ерөнхий нягтлан бодогч Ц.Пүрэвсүрэн

Ажлын утас: 7032-3545




Төрийн захиргааны ажил хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Гантулга

Ажлын утас: 7032-3911





Байгаль орчны хяналтын Улсын байцаагч Л.Ганзориг

Ажлын утас: 7032-2062




Нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Төмөртогтох

Ажлын утас: 7032-2062






Газар тариалан, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршоо хариуцсан мэргэжилтэн Н.Алтанцэцэг

Ажлын утас: 7032-3817







Мал аж ахуй үйлдвэрлэлийн технологи, үржлийн бүртгэл, бэлчээрийн менежмент хариуцсан мэргэжилтэн Д.Энхтуяа

Ажлын утас: 7032-3817



Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Т.Дэлгэрмаа

Ажлын утас: 7032-2062







                           


Төрийн сангийн мэргэжилтэн Б.Доржсүрэн

Ажлын утас: 7032-3545








Төрийн сангийн мэргэжилтэн Н.Мөнгөнцэцэг

Ажлын утас: 7032-3545









Нягтлан бодогч Ж.Ганзориг

Ажлын утас: 7032-4022







Хэвлэл мэдээллийн ажилтан Л.Цолмон

Ажлын утас: 7032-3911










Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Л.Болормаа
Ажлын утас: 7032-3914








Угтах үйлчилгээний ажилтан Д.Энхмаа

Ажлын утас: 7032-3912






                            Иргэний улсын бүртгэгч Г.Шагдарсүрэн 

                             Газрын даамал Ш.Адьяадолгор